Medlemskap – Att bli och vara LäSare

Inom Föreningen Lärarstudenterna finns olika medlemskapsformer. För att bli fullvärdig medlem behöver du gå med i LäS KM.

Som medlem i LäS KM får du:

  • Rösträtt på alla Föreningen Lärarstudenternas föreningsmöten, Valmöte, Dechargemöte, Majmöte och extrainsatta årsmöten.
  • En fin lila overall.
  • Delta i föreningens interna aktiviteter.
  • Inbjudningar till stängda evenemang hos mästerier vid andra lärosäten i Stockholm,
  • Gratis medlemsavgift och medlemskap livet ut.
  • KUL!

Som medlem i Klubbmästeriet är du en del av föreningens kärnverksamhet och behöver även bidra till verksamheten för att den ska gå runt. Det gör du genom att jobba på de aktiviteter som anordnas av föreningen:

Tisdagspub på Café Bojan –  Pubarna är öppna för alla studenter oavsett inriktning samt externa besökare. Medlemmar i Klubbmästeriet jobbar var tredje tisdag.

Sittningar – Varje termin anordnar vi ett antal sittningar till vilka vi bjuder in andra studenter. Det är både öppna, slutna och interna sittningar. Varje medlem i Klubbmästeriet ska jobba 3-4 sittningar under sin tid som aktiva och det brukar vara den första terminen efter att man gick med.

Välkomstaktiviteter –  Varje termin hjälper vi till att välkomna nya studenter till universitetet och promota föreningen på olika sätt.

Kandidatperioden – att bli medlem

Kandidatperioden börjar med en infosittning eller gasque, en trerätters middag, där man får uppleva en av de viktigaste studentikosa traditionerna. Vissa kan till en början bli lite överväldigade av detta, men efter en stund så blir det bara roligt!

Det gör inget om man missar sittningen/gasquen dock, för efter infosittningen kommer en period om 5-6 veckor med i genomsnitt 2 träffar varje vecka. Det här är en period där både du och vi lär känna varandra. Du får 3-4 faddrar i LäS, Föräldrarna, som sakta men säkert introducerar dig till det studentikosa på en djupare nivå och lär dig orientera dig i Stockholms studentliv. Det är din chans att se om vår förening är något för dig.

Det kostar inget att komma på träffarna efter sittningen, förutom om du vill köpa mat eller dryck i samband med dem. Om du går med i Klubbmästeriet betalar du ingen medlemsavgift i Föreningen Lärarstudenterna igen och du är medlem för livet, men du betalar en inträdesavgift till klubbmästeriet för att täcka kostnaden för din overall, profiltröja och lite annat.

Aktiv medlem – jobba för det roliga

När kandidatperioden är slut och du väljer att gå med så blir du aktiv medlem. Ett aktivt medlemsskap varar i fyra terminer inklusive den termin du går med (det finns dock utrymme för att pausa medlemsskapet, tex om du vill åka på utbytestermin eller bara tycker att du inte har tid med oss för tillfället – då får du samma rättigheter som en basmedlem, men behöver inte betala medlemsavgift).

Aktiva medlemmarna är uppdelade i tre olika arbetslag som jobbar tisdagspubarna på ett rullande schema. Arbetet är fördelat på var tredje tisdag mellan 16-00.

Under din andra termin som aktiv medlem kommer du även att jobba på sittningar. Vi har 3-4 sittningar per termin: en infosittning för nya studenter, en internsittning för bara LäS samt en marskalksittning och eventuellt en öppen sittning för lärarstudenter.

Under din andra eller tredje termin (beroende på om du går med på hösten eller våren) jobbar du även på Valborgspubrundan eller 12-timmarsfesten.

Det är även bland de aktiva medlemmarna som Föreningen Lärarstudenternas styrelse väljs.

Gammal – allt det roliga utan jobb
När man har varit aktiv medlem i fyra terminer får man “gå i pension” eller som vi säger “bli Gamling” och glida omkring på allt det roliga utan att behöva jobba. Man behåller alltså alla fördelar som aktiva medlemmar har men behöver inte lyfta ett finger (men många Gamlingar väljer att fortfarande engagera sig i de andra utskotten bara för att det är kul).